Glowo International

O nas

Glowo International

Nasze standardy to uczciwość, rzetelność, zaangażowanie i punktualność!

Nasze cele

Naszym celem jest łączenie wykwalifikowanych pracowników z firmami, które najbardziej ich potrzebują. Pomagamy naszym klientom w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej, umożliwiając im dostosowanie zapotrzebowania na pracowników do wymagań dotyczących produktów i usług.

  • Szybko reagujemy na podania o pracę.
  • Pomagamy klientom, zapewniając im dostęp do najlepszych pracowników.
  • Oferujemy naszym klientom najlepszą obsługę i jakość.
  • Budujemy zaufanie i dobrą reputację, zarówno wśród klientów, jak i pracowników.

Jesteśmy niezawodnym źródłem wysoko wykwalifikowanej kadry oraz oferujemy pracownikom możliwość uzyskania stałych kontraktów. Wspieramy pracodawców w przygotowaniach, a także oferujemy usługi tłumaczeniowe.

Nasze zasady

GLOWO International podejmuje natychmiastowe działania w odpowiedzi na pytania, obawy lub skargi pracowników dotyczące niebezpiecznych warunków pracy, dyskryminacji lub innych warunków zatrudnienia.

Przestrzegamy ścisłego kodeksu etyki i dobrego postępowania oraz traktujemy wszystkich kandydatów z godnością i szacunkiem. Oferujemy równe szanse zatrudnienia bez względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe, płeć i wiek.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Naszym pierwszym celem jest zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym poprzez przewidywanie, ocenę, identyfikację i zarządzanie zagrożeniami. Zapobiegając urazom, prowadzimy specjalne kursy BHP, które przygotowują każdego pracownika do pracy w różnych środowiskach.

Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Na życzenie klienta każdemu pracownikowi zapewniamy: zaświadczenie lekarskie, test na obecność narkotyków, weryfikację przeszłości, kartę BHP i kartę Prac ogniowo niebezpiecznych.

Szukasz wykwalifikowanej siły roboczej?