Glowo International

Yrityksille

Tarpeeseen valikoitu

Tervetuloa Glowo Internationalin asiakassivulle!

Täällä tarjoamme tietoa ja resursseja, jotka auttavat yrityksiä hyödyntämään palveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Sisällysluettelo

Palvelumme

Glowo International tarjoaa laajan valikoiman henkilöstöpalveluita yritysasiakkaille. Palvelumme sisältävät:

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus on yksi Glowo Internationalin tarjoamista palveluista, joka auttaa yrityksiä täyttämään työvoimatarpeensa joustavasti ja tehokkaasti. Henkilöstövuokrauksen avulla voimme tarjota yrityksille ammattitaitoisia työntekijöitä määräaikaisiin tai pitkäaikaisiin tehtäviin, ja vastata näin erilaisten projektien, sesonkivaihteluiden tai työntekijöiden poissaolojen aiheuttamiin resurssitarpeisiin.

Henkilöstövuokrauksen hyödyt:
 • Joustavuus: Henkilöstövuokraus mahdollistaa yrityksille työvoiman määrän ja osaamisen nopean muokkaamisen tarpeen mukaan. Yritys voi reagoida muuttuviin tilanteisiin ja työvoiman kysyntään nopeasti ja tehokkaasti.

 • Kustannustehokkuus: Henkilöstövuokrauksen avulla yritys voi hallita työvoimakustannuksiaan paremmin. Yritys maksaa vain todellisesta työajasta, eikä ole vastuussa työntekijän muista kuluista, kuten eläke- tai sairausvakuutusmaksuista.

 • Rekrytoinnin helpottaminen: Glowo International hoitaa koko rekrytointiprosessin puolestasi, jolloin yrityksesi säästää aikaa ja resursseja. Me huolehdimme työntekijöiden haastatteluista, taustatarkistuksista ja sopimuksista, jotta sinä voit keskittyä yrityksesi ydintoimintaan.

 • Laaja ammattitaitoinen työvoima: Käyttämällä henkilöstövuokrausta voit hyödyntää Glowo Internationalin laajaa ja monipuolista työntekijäverkostoa. Meillä on tarjolla eri alojen ammattilaisia, jotka ovat valmiita aloittamaan työt nopealla aikataululla.

 • Mahdollisuus vakinaistamiseen: Henkilöstövuokrauksen avulla yrityksesi voi kokeilla työntekijän sopivuutta tehtävään ja organisaatioon ilman pitkäaikaista sitoutumista. Jos työntekijä osoittautuu sopivaksi, on mahdollista tarjota hänelle vakituinen työsuhde.

Henkilöstövuokrauksen prosessi:
 1. Tarpeen kartoitus: Keskustelemme yrityksesi kanssa työvoimatarpeista ja vaatimuksista.

 2. Ehdokkaiden haku ja valinta: Etsimme sopivia ehdokkaita tehtävään laajasta työntekijäverkostostamme ja suoritamme tarvittavat haastattelut ja taustatarkistukset.

 3. Esittely yritykselle: Esittelemme valitut ehdokkaat yrityksellesi ja järjestämme mahdolliset haastattelut.

 4. Sopimuksen solmiminen: Kun oikea ehdokas on löydetty, solmimme henkilöstövuokraussopimuksen yrityksesi ja työntekijän kanssa.

 5. Työntekijän perehdytys ja tuki: Huolehdimme työntekijän perehdytyksestä ja tarjoamme tarvittaessa tukea työsuhteen aikana.

 6. Seuranta ja palaute: Seuraamme työsuhteen kulkua ja keräämme palautetta työntekijän ja yrityksen välisestä yhteistyöstä.

Henkilöstövuokraus on tehokas ja joustava tapa hallita yrityksesi työvoimatarpeita. Glowo Internationalin ammattitaitoisen tiimin avulla voit löytää juuri oikeanlaiset osaajat erilaisiin tehtäviin ja saada yrityksesi menestymään.

Rekrytointi ja suorahaku

Rekrytointi:

Rekrytointipalvelumme auttavat yritystäsi löytämään ja palkkaamaan ammattitaitoisia työntekijöitä pysyviin ja määräaikaisiin työsuhteisiin. Glowo Internationalin asiantunteva tiimi tukee yritystäsi koko rekrytointiprosessin ajan seuraavasti:

 1. Tarpeen määrittely: Kartoitamme yhdessä yrityksesi tarpeet ja määrittelemme avoimen työpaikan vaatimukset ja odotukset.

 2. Hakijoiden haku: Etsimme sopivia ehdokkaita käyttämällä laajaa hakijaverkostoamme, julkaisemalla ilmoituksia eri kanavissa ja hyödyntämällä sosiaalista mediaa.

 3. Haastattelut ja taustatarkistukset: Haastattelemme potentiaaliset ehdokkaat, tarkistamme heidän referenssinsä ja teemme tarvittavat taustatarkistukset.

 4. Ehdokkaiden esittely: Esittelemme yrityksellesi parhaiten sopivat ehdokkaat ja järjestämme mahdolliset haastattelut yrityksesi edustajien kanssa.

 5. Valinnan tuki: Autamme yritystäsi valitsemaan oikean ehdokkaan ja neuvottelemaan sopimuksen ehdoista.

 6. Perehdytys ja seuranta: Tarjoamme tukea työntekijän perehdytyksessä ja seuraamme työsuhteen kulkua varmistaaksemme onnistuneen rekrytoinnin.

Suorahaku:

Suorahakupalvelumme auttavat yritystäsi löytämään kokeneita ja korkeasti koulutettuja työntekijöitä, joilla on erityisosaamista tai johtotehtävissä tarvittavaa kokemusta. Suorahaku sopii erityisesti silloin, kun avoimen työpaikan täyttäminen on haastavaa tai kun haluatte tavoittaa passiivisia työnhakijoita, jotka eivät aktiivisesti etsi uusia työmahdollisuuksia. Suorahakuprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Tarpeen määrittely: Kartoitamme yhdessä yrityksesi tarpeet ja määrittelemme avoimen työpaikan vaatimukset ja odotukset.

 2. Kohderyhmän määrittely: Määrittelemme potentiaalisten ehdokkaiden kohderyhmän ja laadimme hakuprofiilin.

 3. Ehdokkaiden haku ja lähestyminen: Etsimme sopivia ehdokkaita käyttämällä laajaa verkostoamme, markkina-analyysiä sekä erilaisia hakutekniikoita ja otamme heihin luottamuksellisesti yhteyttä.

 4. Haastattelut ja arvioinnit: Haastattelemme potentiaaliset ehdokkaat, arvioimme heidän soveltuvuutensa tehtävään ja tarkistamme heidän referenssinsä sekä taustat.

 5. Ehdokkaiden esittely: Esittelemme yrityksellesi parhaiten sopivat ehdokkaat ja järjestämme mahdolliset haastattelut yrityksesi edustajien kanssa.

 6. Valinnan tuki: Autamme yritystäsi valitsemaan oikean ehdokkaan ja neuvottelemaan sopimuksen ehdoista.

 7. Perehdytys ja seuranta: Tarjoamme tukea työntekijän perehdytyksessä ja seuraamme työsuhteen kulkua varmistaaksemme onnistuneen suorahaun.

Rekrytoinnin ja suorahaun palvelut voidaan räätälöidä yrityksesi tarpeiden mukaan, ja Glowo Internationalin asiantunteva tiimi auttaa mielellään löytämään parhaat ratkaisut yrityksesi henkilöstöhaasteisiin.

Työvoiman hallinta

Työvoiman hallinta on olennainen osa yrityksen menestystä ja tehokkuutta. Glowo International tarjoaa ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä hallitsemaan työvoimaansa joustavasti ja tehokkaasti. Tässä osiossa käsitellään seuraavia palveluita:

 • Työvoiman suunnittelu: Autamme yrityksiä ennakoimaan ja vastaamaan heidän henkilöstötarpeisiinsa. Ymmärrämme eri toimialojen haasteet ja tarjoamme asiantuntijapalveluja, joiden avulla yritykset voivat optimoida työvoimansa määrän ja osaamisen.

 • Työvoiman rekrytointi: Tarjoamme yrityksille palveluita, jotka auttavat löytämään oikeat työntekijät oikeisiin tehtäviin. Käytämme laajaa verkostoamme ja erilaisia rekrytointimenetelmiä, kuten suorahakua ja ilmoitushakua, varmistaaksemme, että löydämme parhaat osaajat yrityksen tarpeisiin.

 • Työvoiman koulutus ja kehittäminen: Ymmärrämme, että yrityksen menestys riippuu osaavasta ja motivoituneesta työvoimasta. Tarjoamme koulutus- ja kehityspalveluita, joiden avulla yritykset voivat parantaa työntekijöidensä osaamista ja valmiuksia.

 • Sijaispalvelut: Tarjoamme joustavia sijaispalveluita, joiden avulla yritykset voivat varmistaa, että työvoiman määrä vastaa tarpeita myös poissaolojen aikana. Huolehdimme siitä, että yritykset saavat käyttöönsä luotettavia ja osaavia sijaisia esimerkiksi sairauslomien, äitiyslomien tai lomien ajaksi.

 • Työvoiman hallinnan raportointi ja analysointi: Tarjoamme työkaluja ja palveluita, joiden avulla yritykset voivat seurata ja analysoida työvoiman hallintaansa. Näin yritykset saavat arvokasta tietoa, joka auttaa heitä optimoimaan työvoiman käyttöä ja parantamaan liiketoimintansa tehokkuutta.

Glowo Internationalin työvoiman hallintaratkaisut auttavat yrityksiä saavuttamaan parhaan mahdollisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn käyttämällä työvoimaa optimaalisesti ja kehittämällä työntekijöiden osaamista jatkuvasti.

Konsultointi ja neuvonta

Glowo International tarjoaa konsultointi- ja neuvontapalveluita, jotka auttavat yrityksiä kehittämään henkilöstöstrategioitaan ja parantamaan henkilöstöhallinnon käytäntöjään. Meidän asiantuntijoidemme avulla yritykset voivat saavuttaa parempia tuloksia ja kestävää menestystä. Tässä osiossa käsitellään seuraavia palveluita:

 • Henkilöstöstrategian kehittäminen: Autamme yrityksiä määrittelemään ja toteuttamaan tehokkaita henkilöstöstrategioita, jotka tukevat heidän liiketoimintatavoitteitaan. Tämä sisältää muun muassa työvoiman suunnittelun, osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin edistämisen.

 • Organisaation kehittäminen: Tarjoamme palveluita, joiden avulla yritykset voivat kehittää organisaatiorakenteitaan ja työskentelytapojaan. Tämä voi sisältää muun muassa johtamisen kehittämisen, tiimityön parantamisen ja muutosjohtamisen tukemisen.

 • Rekrytointiprosessin kehittäminen: Autamme yrityksiä parantamaan rekrytointiprosessejaan, jotta he voivat löytää ja sitouttaa parhaat osaajat. Tämä voi sisältää muun muassa työnantajakuvan kehittämisen, haastattelumenetelmien uudistamisen ja onboarding-prosessin tehostamisen.

 • Työsuhdeasioiden neuvonta: Tarjoamme asiantuntijapalveluita, joiden avulla yritykset voivat varmistaa, että heidän työsuhdeasiat ovat kunnossa ja noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä voi sisältää muun muassa työehtosopimusten tulkinnan, työaikajärjestelyjen neuvonnan ja työpaikkakonfliktien ratkaisemisen.

 • Henkilöstön kehittäminen: Autamme yrityksiä tunnistamaan ja toteuttamaan henkilöstön kehittämistoimenpiteitä, jotka tukevat heidän liiketoimintatavoitteitaan ja parantavat työntekijöiden osaamista. Tämä voi sisältää muun muassa koulutussuunnitelman laatimisen, osaamisen arvioinnin ja mentoroinnin järjestämisen.

Glowo Internationalin konsultointi- ja neuvontapalvelut tarjoavat yrityksille asiantuntevaa apua ja tukea henkilöstöhallinnon haasteisiin, auttaen heitä saavuttamaan parempia tuloksia ja kestävää kasvua. Meidän tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme löytämään parhaat ratkaisut heidän henkilöstötarpeisiinsa ja kehittämään työympäristöä, joka edistää innovaatiota, työntekijöiden sitoutumista ja yrityksen menestystä.

 • Työhyvinvoinnin edistäminen: Tarjoamme palveluita, joiden avulla yritykset voivat parantaa työntekijöidensä työhyvinvointia ja ennaltaehkäistä työuupumusta. Tämä voi sisältää muun muassa työhyvinvointikartoituksen, työympäristön ergonomian parantamisen ja työterveyshuollon kehittämisen.

 • Diversiteetti ja inklusiivisuus: Autamme yrityksiä luomaan monimuotoisia ja inklusiivisia työyhteisöjä, jotka tukevat heidän liiketoimintatavoitteitaan ja parantavat työntekijöiden sitoutumista. Tämä voi sisältää muun muassa diversiteettistrategian laatimisen, kulttuurisen kompetenssin kehittämisen ja syrjinnän ehkäisemisen.

 • Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kehittäminen: Tarjoamme palveluita, joiden avulla yritykset voivat kehittää ympäristö- ja sosiaalisen vastuun käytäntöjään ja raportointiaan. Tämä voi sisältää muun muassa ympäristöstrategian laatimisen, hiilijalanjäljen laskennan ja kestävän kehityksen tavoitteiden integroimisen liiketoimintaan.

Glowo Internationalin konsultointi- ja neuvontapalvelut on suunniteltu vastaamaan erilaisten yritysten tarpeisiin ja auttamaan heitä saavuttamaan kilpailuetua henkilöstöhallinnon eri osa-alueilla. Riippumatta siitä, onko yritykselläsi akuutti ongelma ratkaistavana tai haluat kehittää pitkän aikavälin strategiaa, meidän asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan sinua löytämään parhaat ratkaisut ja saavuttamaan tavoitteesi.

Toimialakohtaiset ratkaisut

Tuotantoyritykset:

Tarjoamme tuotantoyrityksille joustavia henkilöstövuokrausratkaisuja, jotka vastaavat heidän vaihteleviin työvoimatarpeisiinsa. Kokeneiden ja ammattitaitoisten työntekijöiden avulla tuemme yrityksiä tuotantoprosessien tehokkuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Etsimme oikeat osaajat erilaisiin tehtäviin, mukaan lukien kausiluonteiset ja projektipohjaiset tarpeet, jotta yritykset voivat keskittyä toimintansa kasvattamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Konepajat:

Henkilöstövuokrauspalvelumme auttavat konepajoja vastaamaan erilaisiin työvoimatarpeisiin, kuten tuotannon huippukausiin tai uusiin projekteihin. Erikoistumme löytämään ammattitaitoisia työntekijöitä, kuten koneistajia, hitsaajia ja asentajia, jotka vastaavat konepajojen erityisvaatimuksia. Tarjoamme joustavuutta ja nopeutta työvoiman hankinnassa, mikä mahdollistaa tehokkaan tuotannon ylläpidon ja kilpailukyvyn lisäämisen. Panostamme työntekijöidemme kouluttamiseen, jotta he soveltuvat parhaiten asiakkaidemme tarpeisiin ja työympäristöihin.

Pienyritykset:

Tarjoamme räätälöityjä henkilöstöpalveluita pienyrittäjille, joiden tarpeet saattavat vaihdella suuresti. Tunnistamme yksilölliset vaatimukset ja löydämme oikeat osaajat, olipa kyse lyhytaikaisista tai pitkäaikaisista työvoimatarpeista. Autamme pienyrittäjiä säästämään aikaa ja resursseja rekrytoinnissa, jotta he voivat keskittyä liiketoimintansa kasvuun ja kehittämiseen. Joustavat henkilöstövuokrauspalvelumme tukevat pienyrittäjien muuttuvia tarpeita ja auttavat heitä pysymään kilpailukykyisinä alallaan.

Teollisuuden palveluyritykset:

Teollisuuden palveluyrityksille tarjoamme kattavaa työvoimaa, vapauttaen heidät keskittymään palveluidensa kehittämiseen. Varmistamme oikeiden ammattilaisten löytymisen, tukien joustavilla ja nopeilla henkilöstöratkaisuilla, jotta yritykset voivat vastata asiakkaidensa kasvaviin tarpeisiin tehokkaammin.

Telakat:

Tarjoamme telakoille erikoistunutta työvoimaa, kuten kokeneita hitsaajia, vastaamaan heidän vaativiin laivanrakennusprojekteihinsa. Ymmärtämällä telakoiden erityistarpeet, pystymme nopeuttamaan rekrytointiprosessia, vahvistaen telakoiden tuottavuutta ja kilpailukykyä, samalla varmistaen laadun ja tehokkuuden.

Kansainväliset yritykset:

Autamme kansainvälisiä teollisuusyrityksiä löytämään oikeat ammattilaiset eri projekteihin. Kattava työvoimaverkostomme takaa paikallista asiantuntemusta ja nopeaa reagointia. Olemme ratkaisu yritysten henkilöstöhaasteisiin, yhdistäen paikalliset osaajat globaaliin visioon, varmistaen tehokkaan toiminnan missä tahansa.

Rakennusala:

Rakennusalan yritykset hyötyvät yhteistyöstämme tarjoamalla heille nopean pääsyn päteviin ammattilaisiin. Laajasta verkostostamme löytyy oikeat osaajat eri projekteihin. Joustavat henkilöstöratkaisumme tukevat projektien aikatauluja ja kustannustehokkuutta. Yhteistyö kanssamme tarkoittaa luotettavuutta ja laatua rakennusprojekteissa.

Logistiikka ja kuljetus:

Logistiikka- ja kuljetusalan yritykset voivat nopeuttaa toimitusaikojaan ja optimoida varastonsa yhteistyössämme. Tarjoamme päteviä osaajia kuljettajista varastonhoitajiin. Kauttamme löytyy joustavia henkilöstöratkaisuja sesonkien vaihteluihin. Laadukas työvoimamme varmistaa toimitusketjun sujuvuuden ja kustannustehokkuuden, tuoden kilpailuetua alalla.

Työntekijöiden tukeminen

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijämme tuntevat itsensä arvostetuiksi, turvallisiksi ja osaksi yhteisöämme. Tässä muutamia tapoja, joilla tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja ammatillista kasvua:

 1. Koulutus ja kehittäminen: Tarjoamme monipuolisia koulutusmahdollisuuksia, jotka tukevat työntekijöidemme urapolkua ja ammatillista kehittymistä.

 2. Terveys ja hyvinvointi: Varmistamme, että työympäristö on turvallinen ja edistää työntekijöidemme fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

 3. Palaute ja kommunikaatio: Rohkaisemme avointa vuoropuhelua ja säännöllistä palautetta, jotta ymmärrämme työntekijöidemme tarpeet ja voimme vastata niihin parhaalla mahdollisella tavalla.

 4. Työ- ja yksityiselämän tasapaino: Ymmärrämme elämän haasteet ja pyrimme joustaviin työaikaratkaisuihin, jotka mahdollistavat työn ja vapaa-ajan yhdistämisen.

 5. Yhteisö ja kulttuuri: Luomme kannustavaa työkulttuuria, joka korostaa yhteistyötä, inklusiivisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Haluamme, että jokainen työntekijämme tietää arvonsa ja kokee olevansa tärkeä osa tiimiämme.

Yhteydenotto

Yhteys on askel eteenpäin!

Mietitkö tarjousta, kaipaatko lisätietoja tai onko mielessäsi palaute? Täytä yhteydenottokaavake – arvostamme jokaista viestiä. Tarjouspyyntö tai kysymys, ole yhteydessä ja autamme mielellämme. Klikkaa ja aloita keskustelu!

Saatavilla oleva ammattitaitoinen työvoima

 • 111 Hitsaajat
 • 135 Hitsaajat
 • 136 Hitsaajat
 • 141 Hitsaajat
 • 111 Putkihitsaajat
 • 141 Putkihitsaajat
 • Putkiasentajat
 • Telineasentajat
 • Siivoojat
 • Varastotyöntekijät
 • Kuljettajat / Mekaanikot
 • Eristeasentajat
 • Muurarit
 • Raudoittajat
 • Betonityöntekijät
 • Esihenkilöt
 • Ikkuna-asentajat
 • Peltisepät
 • CNC-sorvaajat
 • Metallisorvaajat
 • Maalarit