Glowo International

Metallisorvaamo haastaa vanhakantaisen mielikuvan teollisuudesta – Osaajapula uhkaa metalli- ja konepaja-alaa

Metallisorvaamo A. Pakarinen, perustettu vuonna 1992 Nastolassa, on kasvanut perheyrityksenä pienestä autotallipajasta kansainvälisten vientiyritysten strategiseksi kumppaniksi. Yritys on käynyt läpi sukupolvenvaihdoksen ja työllistää yli kymmenen koneistajaa.

Yrityksen tarjoamiin palveluihin kuuluvat CNC-koneistukset, manuaalikoneistukset, hitsaukset ja varastointipalvelut. Tuotantopäällikkö Jani Pakarinen kertoo, että varastointipalvelu on kehitetty asiakkaiden tarpeista ja yrityksen halusta erikoistua varaosapuolelle. Pakarinen kehottaa ottamaan yhteyttä, jos tarvitaan yhteistyökumppania varaosille tai prototyypeille. Yritys sopii erityisesti 1-50 kappaleen sarjakokoihin ja pystyy hoitamaan pintakäsittelyt ja toimitukset ympäri Suomea sekä ulkomaille.

Yrittäjäpariskunta on huolissaan metalli- ja konepaja-alan tulevaisuudesta, sillä alalla on suuri eläköityminen käynnissä, mikä johtaa osaajapulaan. Toimitusjohtaja Johanna Pakarinen korostaa, että alan näkyvyyden parantaminen on tärkeää, jotta uudet sukupolvet harkitsisivat teollisuuden työpaikkoja uravalintoja tehdessään.

Pakarinen ehdottaa alan näkyvyyden parantamiseksi esimerkiksi TV-sarjan tekemistä tai sisällöntuotantoa eri alustoilla, kuten sosiaalisessa mediassa. Yritys tekee yhteistyötä oululaisen valokuvaus- ja videotuotantoyhtiö Kaira Filmsin kanssa, joka auttaa yritystä sisällöntuotannossa ja markkinoinnissa. Pakarinen kannustaa muitakin yrityksiä panostamaan sisällöntuotantoon ja näkyvyyteen, jotta alan mielikuva päivittyisi ja houkuttelisi lisää osaajia.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa on tärkeää osaajapulan ratkaisemiseksi, ja yritykset voivat investoida esimerkiksi työharjoittelupaikkoihin ja oppisopimuskoulutuksiin. Pakarinen muistuttaa, että kilpailu on jo nyt kovaa, ja yritysten tulee panostaa työnantajamielikuvaan ja näkyvyyteen.

Kokonaisuudessaan Pakaristen yrittäjäpariskunta painottaa alan toimijoiden yhteistyön merkitystä osaajapulan ratkaisemiseksi. Heidän mielestään alan yritysten tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten, muiden yritysten ja järjestöjen kanssa, jotta alan näkyvyys ja tunnettuus paranisivat. Yhteistyön avulla voidaan järjestää esimerkiksi avoimia ovia, tapahtumia ja koulutuksia, jotka houkuttelevat potentiaalisia työntekijöitä ja tulevia ammattilaisia.

Toinen ehdotus tunnettuuden parantamiseksi on järjestää kilpailuja ja haasteita, joissa nuoret voivat testata taitojaan ja nähdä alan mahdollisuudet käytännössä. Tällaiset tapahtumat voisivat olla myös hyvä tilaisuus alan yrityksille verkostoitua ja löytää uusia yhteistyökumppaneita.

Alan järjestöjen rooli osaajapulan ratkaisemisessa on myös merkittävä. Järjestöjen tulisi olla aktiivisia tiedottamaan alan tilanteesta ja mahdollisuuksista sekä kehittämään toimintaa, joka houkuttelee uusia osaajia. Esimerkiksi työelämään siirtymistä helpottavat ohjelmat ja mentorointi voivat olla tehokkaita keinoja saada uusia työntekijöitä alalle.

Metallisorvaamo A. Pakarinen Oy:n yrittäjäpariskunta on valmis tekemään oman osansa alan tunnettuuden parantamiseksi ja osaajapulan ratkaisemiseksi. Heidän mukaansa yhteistyö ja innovatiiviset ideat ovat avainasemassa, kun pyritään lisäämään metalli- ja konepaja-alan houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. He toivovat, että muutkin alan toimijat lähtevät mukaan tähän tärkeään työhön ja tekevät yhteistyötä alan tulevaisuuden turvaamiseksi.

Lähde: Eurometalli.com

Jaa artikkeli: