Glowo International

Pienydinvoimala suunnitteilla Tornion terästehtaan yhteyteen – Outokummun ilmastotavoitteet ja uudet työpaikat etusijalla

Tornion terästehtaalle on suunnitteilla pienydinvoimala, joka sopisi hyvin Outokummun ilmastotavoitteisiin. Kaupunkilaisille suunnitelma ei tullut täytenä yllätyksenä, sillä he uskovat, että sähköä ja uusia työpaikkoja tarvitaan. Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala pitää voimalan suunnittelua luonnollisena jatkumona Outokummun viime vuosien ilmastotoimille.

Terästehtaan lähialueella ei ole vielä aloitettu tontin mittailua pienydinvoimalalle, mutta Tornion kaupungille suunnitelma ei tullut täytenä yllätyksenä. Kaupunginjohtaja Jukka Kujala kertoo, että Tornion yleiskaavapäivityksen valmistelun yhteydessä on jo tuotu esiin, että kaavan pitää mahdollistaa pienydinvoimala.

Outokummun ferrokromiliiketoiminnan johtaja Martti Sassi toteaa, että yritys ei ole tehnyt Torniossa maanhankintoja eikä omia selvityksiä pienydinvoimalaitoksen sijoituspaikasta. Aiesopimus Fortumin kanssa on kuitenkin allekirjoitettu, ja nyt selvitetään, minkälaiset liiketoimintamallit ja tekniset ratkaisut tulevat mahdollisesti tulevaisuudessa kysymykseen.

Pienydinvoimala Torniossa tukisi Outokummun ilmastotavoitteita. Tornion terästehdas on Euroopan suurin ja Suomen suurin yksittäinen sähkönkäyttäjä. Martti Sassi toteaa, että tehtaan läheisyydessä sijaitseva pienydinvoimala olisi varteenotettava vaihtoehto Outokummun hiilineutraalisuustavoitteessa. Päästöttömyys tulee olemaan selkeä kilpailuetu kansainvälisillä teräsmarkkinoilla, jota Outokumpu pyrkii käyttämään hyödyksi.

Ensimmäiseen selvitysvaiheeseen arvioidaan kuluva noin kaksi vuotta. Hankkeen toteutumisen todennäköisyyttä Martti Sassi ei suostu ennakoimaan. Selvää on kuitenkin, että Outokummun on turvattava toiminnassaan vakaa sähkön saanti ja sähkön on oltava myös päästötöntä.

Lopullista liiketoimintamallia ei ole vielä päätetty, ja se on osa nyt aloitettavaa selvitystyötä. Tornion kaupunkilaiset ovat toiveikkaita suunnitelman suhteen, sillä pienydinvoimala toisi mukanaan sekä sähköä että uusia työpaikkoja alueelle. Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala toteaa, että suunnitelma ottaa huomioon myös Ruotsin puolen näkemykset.

Pienydinvoimalan sijainti terästehtaan läheisyydessä mahdollistaisi myös sen, että voimalassa syntyvä lämpö ja höyry voitaisiin hyödyntää Outokummun prosesseissa. Tämä lisäisi energiatehokkuutta ja vahvistaisi yrityksen asemaa ympäristöystävällisenä toimijana.

Vaikka suunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessa, Tornion kaupunkilaiset ja Outokumpu toivovat, että pienydinvoimala edistäisi paikallista taloutta ja tuotantoa sekä auttaisi yritystä saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Selvitystyö ja tulevat päätökset tulevat määrittämään, millaisen roolin pienydinvoimala näyttelee Tornion terästehtaan tulevaisuudessa.

Lähde: Yle Uutiset

Jaa artikkeli: